BUROTEC از مهندسی و مشاوره, این ارائه می دهد راه حل های جهانی به همه نیاز است که صنعت می تواند در محیط زیست.

تیم ما از کارشناسان توصیه شما را در کل پروژه فاز ارائه راه حل های سفارشی.

خدمات اصلی است که ما در بخش محیط زیست:

مطالعه اثرات زیست محیطی

تشخيص محيط زيست

بهره وری انرژی در صنعت

نظارت بر محیط زیست

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما و چگونه ما می توانیم کمک, شما می توانید درخواست خود را به info@burotec.es یا تماس با +34 91 376 89 50 و درخواست اطلاعات بدون تعهد, ما را در اختیار شما است.

محیط زیست
محیط زیست